Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & ALUM S.A.)

Mie, 06/15/2022 - 19:06

Eveniment important de raportat:Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a executat in perioada 01 Aprilie 2022 – 31 Mai 2022, cu societatea ALUM S.A. Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), urmatoarele tranzactii, caredepasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2021, in valoare de 53.659.613 RON si a incheiat in data de 15 Iunie 2022 un contract nou, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea ALUM S.A. Tulcea, executate in perioada 01 Aprilie 2022 – 31 Mai 2022, in valoare totala de 112.673.030 RON.
  • Detalii privind contractul nou incheiat in data de 15 Iunie 2022 de ALRO S.A. in calitate de Furnizor cu societatea ALUM S.A. Tulcea, in calitate de Consumator, in valoare de 67.315.762 RON.

 

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01 Aprilie 2022 – 31 Mai 2022;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 - Raportarea contractului nou incheiat in data de 15 Iunie 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Mai 2022.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                               Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                               Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL