Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & ALUM S.A.)

Vin, 01/14/2022 - 19:52

Eveniment important de raportatRaportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a executat in luna Decembrie 2021 cu societatea ALUM S.A. Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), urmatoarele tranzactii, caredepasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2021, in valoare de 50.219.273 RON si a incheiat in data de 14 Ianuarie 2022 un contract nou, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea ALUM S.A. Tulcea, executate in luna Decembrie 2021, in valoare totala de 72.685.830 RON.
  • Detalii privind contractul nou incheiat in data de 14 Ianuarie 2022 de ALRO S.A. in calitate de Furnizor cu societatea ALUM S.A. Tulcea, in calitate de consumator.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in luna Decembrie 2021;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 - Raportarea contractului nou incheiat in data de 14 Ianuarie 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Decembrie 2021.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                                        Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                                       Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL