Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & ALUM SA)

Mie, 06/19/2024 - 16:37

Eveniment important de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport Curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 19 Iunie 2024, cu societatea ALUM S.A. Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), o tranzactie noua a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste  cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2023, in valoare de 43.468.272 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 19 Iunie 2024 de ALRO S.A. in calitate de Locatar si ALUM S.A. Tulcea in calitate de Locator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                  Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                              Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL