Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & Alum S.A.)

Vin, 01/13/2023 - 19:18

Eveniment important de raportat:Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a executat in perioada 01 Septembrie 2022 – 31 Decembrie  2022, cu societatea ALUM S.A. Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), urmatoarele tranzactii, caredepasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2022, in valoare de 53.695.300 RON si a incheiat in data de 13 Ianuarie 2023 un contract nou, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societateaALUM S.A. Tulcea, executate in perioada 1 Septembrie 2022 – 31 Decembrie 2022, in valoare totala de 81.476.423 RON.
  • Detalii privind contractul nou incheiat in data de 13 Ianuarie 2023 de ALRO S.A. in calitate de Furnizor cu societatea ALUM S.A. Tulcea, in calitate de Consumator, in valoare de 5.455.296RON.

 

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

·  Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 1 Septembrie 2022 – 31 Decembrie 2022;

·  Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;

·  Anexa 3 - Raportarea contractului nou incheiat in data de 13 Ianuarie 2023 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Decembrie 2022.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                  Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                               Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL