Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & ALUM S.A.)

Joi, 09/15/2022 - 18:58

Eveniment important de raportat:Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a executat in perioada 01 – 31 August  2022, cu societatea ALUM S.A. Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), urmatoarele tranzactii, caredepasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2022, in valoare de 53.695.300 RON si a incheiat in data de 15 Septembrie 2022 un contract nou, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea ALUM S.A. Tulcea, executate in perioada 01 – 31 August 2022, in valoare totala de 15.694.889 RON.
  • Detalii privind contractul nou incheiat in data de 15 Septembrie 2022 de ALRO S.A. in calitate de Cumparator cu societatea ALUM S.A. Tulcea, in calitate de Vanzator, in valoare de 5.424.188.710RON.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01 – 31 August 2022;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 - Raportarea contractului nou incheiat in data de 15 Septembrie 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 August 2022.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                  Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                               Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL