Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & ALUM S.A.)

Joi, 08/25/2022 - 16:30

Eveniment important de raportat:Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport Curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 25 August 2022, cu societatea ALUM S.A. Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), o noua tranzactie a carei valoare cumulata cu restul trnzactiilor incheiate/executate in ultimele 12 luni,depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2022, in valoare de 53.695.300RON.

Detalii privind tranzactia nou incheiata in data de 25 August 2022 de ALRO S.A., in calitate de Comodant, cu societatea ALUM S.A. Tulcea, in calitate de Comodatar, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                               Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                               Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL