Raport curent 17 aprilie 2019: Informare stadiu litigiu ALRO - Consiliului Concurentei

Mie, 04/17/2019 - 15:43

 

In dosarul nr.954/2/2016 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, ce are ca obiect atat cererea de anulare act administrativ minuta de sanctionare, cat si cererea de anulare a deciziei de sancționare nr.82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței, urmare atasarii dosarului nr.3536/2/2016, instanta a amanat cauza la data de 16 aprilie 2019, pentru a se pronunta asupra cererii de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene formulata de reclamanta.

Conform informatiei telefonice obtinute de la grefa instantei, instanta a amanat pronunţarea asupra cererii de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene la data de 22 aprilie 2019, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 

Cu privire la stadiul dosarelor mentionate mai sus, Alro S.A. va informa in timp util publicul larg si investitorii.

 

                     Presedinte al Consiliului de Administratie                                     Director General

                                   Marian Daniel Nastase                                                     Gheorghe Dobra

 

Hide URL: 
Show URL