Raport curent 15 noiembrie 2018: Informare stadiu litigiu ALRO - Consiliului Concurentei

Joi, 11/15/2018 - 16:03

Eveniment important de raportat:Informare stadiu litigiu privind actiunea civila demarata de ALRO S.A. impotriva Consiliului Concurentei referitoare la cererea de anularea deciziei de sancționare nr.82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței

Societatea Alro S.A. informeaza actionarii si investitorii ca in litigiul promovat de Alro S.A. ce face obiectul dosarului nr.3538/2/2016, avand ca obiect cererea de suspendare a executarii silite a deciziei de sancționare nr. 82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței,Curtea de Apel Bucurestila data de 10 iunie 2016 a dispus respingerea cererii ca neîntemeiată. In urma promovarii recursului, dosarul nr.3538/2/2016 a fost inregistrat la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, iar aceasta instanta la termenul de judecata din data de 14.11.2018 a respins recursul declarat de Alro S.A. împotriva sentintei nr.2014 din 10 iunie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi recursul incident declarat de pârâtul Consiliul Concurenţei împotriva considerentelor aceleiaşi sentinţe, ca nefondate. Hotararea pronuntata este definitivă.

Mentionam ca aceasta informatie a fost preluata de pe portalul instantelor de judecata, urmare  postarii acesteia pe site-ul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei.

Reamintim faptul ca prin rapoartele anterioare societatea a informat publicul investitor despre primirea deciziei nr. 82 din 24.12.2015 de sancționare a Companiei cu 21.238.718,99 lei, reprezentând un procent de 1,05% din cifra de afaceri realizată în anul 2014, de către Consiliul Concurenței, pentru o presupusă încălcare a legislației concurenței pe piața producerii și comercializării de energie electrică, cat si despre faptul ca societatea va analiza si decide masurile legale, in vederea  exercitarii dreptului de a contesta in instanta decizia de sanctionare.

In termenul legal, Societatea ALRO S.A.a depus trei cereri pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, respectiv o cerere de anulare a Deciziei de sanctionare nr.82/24.12.2015, emisa de Consiliul Concurentei, ce face obiectul dosarului nr.3536/2/2016, o cerere de suspendare a executarii silite a aceleiasi decizii, ce face obiectul dosarului nr.3538/2/2016 si o alta cerere de anulare act administrativ minuta de sanctionare, ce face obiectul dosarului nr.954/2/2016. Societatea a achitat amenda emisa de catre Consiliul Concurentei in termenul legal.

Cu privire la stadiul dosarelor mentionate mai sus, Alro S.A. va informa in timp util publicul larg si investitorii.

 

                           Presedinte al Consiliului de Administratie                                 Director General

                                          Marian Daniel Nastase                                               Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL