Raport curent întocmit în conformitate cu prevederile art. 139 din Legea nr. 24/2017 și art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Lun, 03/04/2024 - 18:21

Eveniment important de raportat: Decizie impunere suplimentară

Societatea anunţă investitorii şi publicul interesat că în urma unui control desfăşurat de către ANAF – Direcţia Mari Contribuabili, în perioada 2023-2024 şi vizând perioada 2016-2021, a primit o decizie de impunere suplimentară în valoare de 13.550.671 ron, reprezentând impozit pe profit suplimentar şi TVA, pe care o consideră profund netemeinică şi nelegală, drept pentru care va utiliza mijloacele legale în vederea desfiinţării ei.

 

Marian-Daniel Năstase                                                    Gheorghe Dobra

Președintele Consiliului de Administrație                     Director General     

Hide URL: 
Show URL