Finalizare proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala

Mar, 01/29/2019 - 17:02

Eveniment important de raportat:

Societatea ALRO SA, cu sediul în județul Olt, localitatea Slatina, Str. Pitesti, Nr.116, a derulat începând cu data de 05.09.2016, proiectul “Investiții în departamentul de CD al ALRO destinate îmbunătăţirii infrastructurii de cercetare pe segmentul tablă tratată termic din aliaje de aluminiu cu aplicaţii industriale de înaltă calificare“, în baza Contractului de Finanțare număru 42/05.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare in calitate de Organism Intermediar (OI) în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC).

Scopul proiectului este reprezentat de încurajarea creșterii capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în scopul creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă a ALRO SA și creșterea investițiilor private în CDI.

Obiectivul general al proiectului este în corelare directa cu scopul proiectului.

Astfel, obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea capacității de cercetare-dezvoltare şi inovare în scopul creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă a întreprinderii, respectiv este reprezentat de dezvoltarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării în scopul creșterii competitivității economice a întreprinderii prin inovare, precum şi de îmbunătățirea infrastructurii de C&I, îmbunătăţirea capacităților de excelență a întreprinderii şi capacității științifice a întreprinderii în domeniile de specializare inteligentă.

Obiectivele specifice ale proiectului “Investiţii în departamentul de CD al ALRO destinate îmbunătăţirii infrastructurii de cercetare pe segmentul tablă tratată termic din aliaje de aluminiu cu aplicaţii industriale de înaltă calificare” sunt următoarele:

  • Creşterea investiţiilor private ale ALRO SA în CDI, respectiv creşterea gradului de utilizare a infrastructurii de CD a ALRO SA în scopul dezvoltării de noi direcţii de cercetare;
  • Creşterea competitivităţii pe piaţă a ALRO SA prin diversificarea gamei sortimentale de produse finite fabricate, ca şi rezultat direct al susţinerii specializării inteligente;
  • Creşterea potenţialului clusterului din care face parte ALRO SA, prin posibilitatea de realizare de noi teme/programe de cercetare-dezvoltare ale căror rezultate transpuse în practică asigură potenţial pozitiv de creştere la nivelul comunităţilor unde activează ALRO SA, și anume Regiunea Sud – Vest;
  • Creşterea numărului de cercetători care lucrează în departamentul ALRO SA cu facilităţi îmbunătăţite, prin crearea de noi locuri de munca;

Rezultatele proiectului constau în achiziţionarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor de cercetare - dezvoltare, respectiv:

- Echipament independent pentru cercetarea procesului de călire a tablelor din aliaje de Aluminiu;

- Echipament independent pentru cercetarea procesului de eliminare a tensiunilor interne din tablele din aliaje de aluminiu cu grosimi mai mici de 20 mm;

- Echipament independent pentru cercetarea procesului de îmbătrânire a tablelor din aliaje de aluminiu.

Valoarea Totală a Proiectului: 115.037.887,76 Lei

Contribuţia Financiară Nerambursabila: 35.984.347,05 Lei

(Contribuţia Financiară din partea Uniunii Europene: 30.586.694,99 Lei /

Contribuţia Financiară din Bugetul Național: 5.397.652,06 Lei)

Perioada de implementare a proiectului de finanțare : 30 luni calendaristice;

Data inceperii proiectului: 05.09.2016

Data finalizării proiectului: 04.03.2019

Cod SMIS : 103655 ID : P_34_258

„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”


                                  Presedinte al Consiliului de Administratie                     Director General

                                                Marian Daniel Nastase                                    Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL