Comunicat disponibilitate rezultate financiare trimestrul I 2017

Vin, 05/12/2017 - 17:26

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, societatea Alro S.A. cu sediul in str. Pitesti, nr.116, 230048, Slatina, judetul Olt, tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti, Piata reglementata, Categoria Standard, avand simbol ALR, informeaza investitorii ca Raportul trimestrial privind rezultatele financiare individuale pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2017, intocmit in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, cu exceptia IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar cu privire la moneda functionala, poate fi consultat incepand cu data de 15 mai 2017, ora 8:30 (ora locala)  pe website-ul societatii, categoria “Relatii cu investitorii”, sectiunea ”Raportari financiare”: http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro.

Mentionam ca Raportul trimestrial nu a fost auditat si nu a fost supus revizuirii unui auditor extern.

Prezentul comunicat a fost transmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara.

 

     Dr. Ing. Gheorghe Dobra                                               Genoveva Nastase

           Director General                                                      Director Financiar