Comunicat disponibilitate rezultate financiare 2015

Vin, 04/29/2016 - 16:00

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, societatea Alro S.A., cu sediul in str. Pitesti, nr.116, 230048, Slatina, judetul Olt, tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti, Piata reglementata, Categoria Standard actiuni, avand simbol ALR, informeaza investitorii ca rezultatele financiare anuale pentru anul 2015, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 cu modificarile ulterioare, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), adoptate de Uniunea Europeana, pot fi consultate incepand cu data de 29 aprilie 2016, ora 16:00 (ora locala) pe website-ul societatii www.alro.ro, categoria “Relatii cu investitorii”, sectiunea ”Raportari financiare”.

Prezentul comunicat si documentele la care se face referire mai sus au fost transmise, concomitent, Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara.

 

     Dr. Ing. Gheorghe Dobra                                                    Genoveva Nastase

         Director General                                                               Director Financiar