Comunicat disponibilitate Raport trimestrial Grupul ALRO 30 septembrie 2018

Mie, 11/14/2018 - 10:58

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Trimestrial Consolidat la 30 septembrie 2018, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”), începând cu 15 noiembrie 2018, după ora9:00 (ora locală).

Raportul Trimestrial al Grupului ALRO la 30 septembrie 2018 a fost întocmit în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate nr. 34 Raportări financiare interimare, așa cum a fost adoptat de Uniunea Europeană.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

Raportul Trimestrial al Grupului ALRO la 30 septembrie 2018 este neauditat și poate fi consultat pe  website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”:  http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro și la Bursa de Valori București (simbol ALR).

 

                            Marian-Daniel Năstase                                                Gheorghe Dobra

           Președintele Consiliului de Administrație                                  Director General 

Hide URL: 
Show URL