Comunicat disponibilitate Raport Trimestrial Consolidat pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018

Lun, 05/14/2018 - 14:38

Comunicat disponibilitate Raport Trimestrial Consolidat

pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018

 

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Trimestrial Consolidat pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Naționale de Valori Mobiliare („CNVM”), în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”), începând cu 15 mai 2018, după ora 9:00 (ora locală).

Raportul Trimestrial Consolidat pentru perioada încheiată la 31 martie 2018 a fost întocmit în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 Raportări financiare interimare, așa cum a fost adoptat de Uniunea Europeană și conține situațiile financiare interimare consolidate simplificate ale Grupului Alro.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

Raportul Trimestrial Consolidat pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018 este neauditat șipoate fi consultat pe  website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”: http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro.

 

                                        Marian-Daniel Năstase                                    Gheorghe Dobra

                          Președintele Consiliului de Administrație                   Director General