Comunicat disponibilitate Raport Anual Consolidat pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

Joi, 04/29/2021 - 20:53

 ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Anual Consolidat pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piata și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”), începând cu 29 aprilie 2021. Rezultatele financiare aferente anului 2020 au fost aprobate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor ("AGA"), care a avut loc la data de 29 aprilie 2021.

Raportul Anual al Grupului ALRO la 31 decembrie 2020 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS. Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, la Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară.
 
Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.
 
Raportul Anual al Grupului ALRO pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 este auditat și poate fi consultat pe website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”: http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro și la link-ul de mai jos:
Hide URL: 
Show URL