Comunicat disponibilitate Raport Anual Consolidat pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019

Mar, 04/28/2020 - 18:23

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Anual Consolidat pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piata și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”), începând cu 28 aprilie 2020 după aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2019 în cadrul Adunării Generale a Acționarilor ("AGA"), care va avea loc în această dată.

Raportul Anual al Grupului ALRO la 31 decembrie 2019 a fost întocmit în conformitate cu ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, la BVB și ASF.

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

Raportul Anual al Grupului ALRO pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 este auditat și poate fi consultat pe  website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”:  http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro.

                             Marian-Daniel NĂSTASE                                       Gheorghe DOBRA

               Președintele Consiliului de Administrație                           Director General      

Hide URL: 
Show URL