Comunicat către acţionarii Alro

Mar, 10/30/2012 - 13:14

 

Slatina, 30 oct. 2012 – Avand in vedere lipsa unor date de identificare actualizate in Registrul actionarilor, fapt ce ingreuneaza comunicarea dintre societate si actionarii sai, in special in procesul de distribuire dividende, SC Alro SA informeaza toti actionarii sai, persoane fizice romane, sa-si actualizeze datele personale de identificare actuale. (cod numeric personal, nume, prenume şi domiciliul actual), in situatia in care au intervenit modificari.

Încasarea fără întârziere a dividendelor, recepţionarea informărilor transmise de către societate şi implicit participarea actionarilor la evenimentele anunţate prin intermediul acestor informări (spre exemplu Adunările Generale ale Acţionarilor), reprezintă o parte din beneficiile înregistrării datelor de identificare actuale.

Modificarea datelor de identificare pentru persoane fizice se realizeaza la sediul Depozitarului Central, pe baza urmatoarelor documente:

 • cerere de modificare a datelor de identificare, semnata de detinatorul de instrumente financiare sau imputernicitul acestuia;
 • copia actului de identitate al detinatorului de instrumente financiare sau orice alt document justificativ care sa sustină cererea de modificare a datelor de identificare;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de modificare a datelor de identificare pentru persoane fizice.
 • Pe mandatul postal sau pe ordinul de plata trebuie specificate urmatoarele date:

o   S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

o   CUI RO 9638020;

o   cont banca:

§  RO45RNCB0071086501740001 - BCR – Sucursala Plevnei

§  RO93BTRL04101202D03004XX - TRANSILVANIA SUC. LIPSCANI

o   CNP-ul (Codul Numeric Personal) detinatorului de instrumente financiare (pe verso-ul mandatului).

Scrisorile recomandate cu confirmare de primire transmise Depozitarului Central trebuie sa contina pe langa documentele necesare efectuarii operatiunii solicitate si dovada achitarii taxei (copie dupa ordinul de plata sau copie dupa chitanta primita la depunerea mandatului postal).
 

Efectuarea transferurilor directe pentru cauza de moarte (mostenirilor)  

Operarea transferurilor directe asupra instrumentelor financiare din contul unei persoane decedate in conturile mostenitorilor, la cererea acestora, se realizeaza la sediul Depozitarului Central, in baza urmatoarelor documente:

 • cerere pentru efectuarea transferului direct;
 • imputernicirea notariala, in cazul in care operarea transferului pentru cauza de moarte se efectueaza la solicitarea persoanei imputernicite in acest sens;
 • copia certificatului de deces;
 • copia certificatului de mostenitor / certificatului de legatar, cu nr. actual de actiuni incluse la masa succesorala;
 • hotarare judecatoreasca de deschidere a succesiunii si/sau impartire a masei succesorale.
 • actele de identitate ale mostenitorului/mostenitorilor si/sau persoanei imputernicite;
 • actul de partaj autentificat de notar, dupa caz;
 • cerere de intelegere intre mostenitori semnata de catre toti mostenitorii in fata unui operator autorizat al Depozitarului Central, dupa caz;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de transfer pentru cauza de moarte.

Documentele mai sus menţionate pot fi transmise prin următoarele modalităţi:

 • Prin intermediul oficiilor Companiei Naţionale Poşta Română S.A.;
 • Prin intermediul Participanţilor la sistemul Depozitarului Central, în cazul în care deţinerile dvs. sunt evidenţiate în conturile acestora;
 • Direct la sediul Depozitarului Central, Bulevardul Carol I nr 34 - 36, sector 2, etaj 8, cod postal 020922, Bucuresti , tel. 021/408.58.40   021/408.58.51
 • Prin corespondenţa adresată Depozitarului Central.

Pentru mai mullte informatii puteti accesa site-ul Depozitarului Central Bucuresti www.depozitarulcentral.ro sau puteti contacta urmatoarele persoane de legatura :

Adrian Ciutacu    adrian.ciutacu@roclear.eu    tel. 021/408.58.70

Marius Ciurtin     marius.ciurtin@roclear.eu     tel. 021/408.58.67

Ana Ionaschita   ana.ionaschita@roclear.eu    tel. 021/408.59.08

Ne exprimam increderea ca aceasta initiativa este in masura sa contribuie la cresterea eficientei comunicarii dintre S.C. Alro S.A. si actionarii sai, fapt ce va determina exercitarea cu usurinta a drepturilor ce decurg din calitatea de actionar si va conduce implicit la cresterea gradului de satisfactie a actionarilor.          

                      Vice Presedinte CA

                        Marian Nastase                        

                                           Director General

                                            Gheorghe Dobra