Anunt public privind emiterea acordului de mediu

Mie, 08/21/2013 - 09:41

SC ALRO SA din Slatina, anunţă publiculinteresat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,RECONSTRUCTIA SI AMENAJAREA PARTIALA HALA ELECTROLIZA 3, IN VEDEREA REALIZARII HALA TOPITORIE DESEURI DIN ALUMINIU-ETAPA I.’’,  propus a fi amplasat în Slatina, str. Piteşti, nr. 116, judeţul Olt.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt, din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni - vineri, intre orele 9 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.

   Observaţiile/contestatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt, în termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 29.08.2013.