Anunt public

Vin, 09/16/2011 - 19:27

SC ALRO SA titular al proiectului „Extindere turnătorie în vederea amplasării unui cuptor de omogenizare” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvatăpentruproiectul„Extindere turnătorie în vederea amplasării unui cuptor de omogenizare” propus a fi amplasat în incinta SC ALRO SA  Slatina, str. Piteşti  nr. 116, jud. Olt: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova din str. Petru Rareş nr. 1 jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 0900- 1400 şi vineri între orele  0930- 1130, precum şi la următoarea adresă de internet http//office@arpmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 23.09.2011.