Anunt public

Lun, 07/11/2011 - 10:55

SC ALRO SA titular al proiectului „Amplasare cuptoare de topire 35 t şi 60 t, în Secţia Turnătorie” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul „Amplasare cuptoare de topire 35 t şi 60 t, în Secţia Turnătorie” propus a fi amplasat în incinta SC ALRO SA Slatina, str. Piteşti, nr. 116, jud. Olt: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova din str. Petru Rareş nr. 1 jud. Dolj în zilele de luni-joi, între orele 0900- 1400 şi vineri între orele 0900- 1130, precum şi la următoarea adresă de internet http//:arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de15.07.2011