Anunţ public privind proiectul deciziei etapei de încadrare

Vin, 03/29/2013 - 14:53

SC ALRO SA,cu sediul înSlatina, str. Piteşti, nr.116, judeţ Olt, titular al proiectului„INSTALAŢIE INJECTARE CO ÎN CUVA DE ELECTROLIZĂ E 023 DIN HALA NR.6 ELECTROLIZĂ” (experiment tehnic) anunţă publicul interesat asupra proiectului deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul„INSTALAŢIE INJECTARE CO ÎN CUVA DE ELECTROLIZĂ E 023 DIN HALA NR.6 ELECTROLIZĂ” (experiment tehnic)

propus a fi amplasatînSlatina, str. Piteşti, nr.116, judeţ Olt

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

           

Anunţul a fost afişat pe pagina de internet a

SC ALRO SA

____________________________

azi _________________________

                                     (semnătură, ştampilă)