Ref: Raport curent conform art.113 pct.A lit.j) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II

Joi, 04/13/2017 - 15:20

Evenimente importante de raportat:Informare stadiu litigiu privind actiunea civila demarata de ALRO S.A. impotriva Consiliului Concurentei referitoare la cererea de anularea deciziei de sancționare nr. 82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței

In dosarul nr.954/2/2016 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, ce are ca obiect atat cererea de anulare act administrativ minuta de sanctionare, cat si cererea de anulare a deciziei de sancționare nr. 82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței, urmare atasarii dosarului nr. 3536/2/2016, la termenul din data de 12 aprilie 2017, s-au discutat si s-au incuviintat anumite probatorii solicitate de catre parti.

De asemenea, cu privire la alte solicitari de probatorii, instanta a amânat pronunțarea asupra acestora pentru 2 săptămâni.

Următorul termen de judecată a fost fixat pentru data de 31 mai 2017.

Cu privire la stadiul dosarului  mentionat mai sus, Alro S.A. va informa in timp util publicul larg si investitorii.

                                 Presedinte CA

                           Marian Daniel Nastase              

                                     Director General

                                     Gheorghe Dobra