Ref: Raport curent conform art.113 pct.A lit.j) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II

Joi, 02/02/2017 - 14:57

Evenimente importante de raportat:Informare stadiu litigiu privind actiunea civila demarata de ALRO S.A. impotriva Consiliului Concurentei referitoare la cererea de anularea deciziei de sancționare nr. 82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței

In dosarul nr.954/2/2016 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, ce are ca obiect atat cererea de anulare act administrativ minuta de sanctionare, cat si cererea de anulare a deciziei de sancționare nr. 82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței, urmare atasarii dosarului nr. 3536/2/2016, instanta la termenul de judecata din data de 01 februarie 2017 a amanat cauza la data de 01.03.2017, pentru a se lua cunostinta  de inscrisurile comunicate in sedinta publica.

Mentionam ca informatia privind solutia a fost preluata de pe portalul instantelor de judecata, urmare a postarii acesteia pe site-ul Curtii de Apel Bucuresti in data de 02februarie 2017.

Reamintim ca, in urma pronuntarii din data de 21.12.2016, instanta a admis  exceptia inadmisibilitătii cererii de anulare a Minutei de deliberări din data de 24.12.2015 a Plenului Consiliului Concurentei, invocată de pârâtăsi a acordat termen la data de 1 februarie 2017 pentru continuarea procesului in ceea ce priveste celelalte aspecte deduse judecatii, respectiv contestatia Alro impotriva deciziei de sanctionare.

Cu privire la stadiul dosarului  mentionat mai sus, Alro S.A. va informa in timp util publicul larg si investitorii.

                                 Presedinte CA

                           Marian Daniel Nastase          

                                     Director General

                                     Gheorghe Dobra