Ref: Raport curent conform art.113 pct.A lit.j) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II

Vin, 12/23/2016 - 15:47

Evenimente importante de raportat: Informare stadiu litigiu privind actiunea civila demarata de ALRO S.A. impotriva Consiliului Concurentei referitoare la cererea de anulare a deciziei de sancționare nr. 82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței

Prin raportul curent din data de 15 decembrie 2016 societatea Alro S.A. a informat actionarii si investitorii ca in

dosarul nr. 954/2/2016, aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, ce are ca obiect atat cererea de anulare act administrativ minuta de sanctionare, cat si cererea de anulare a deciziei de sancționare nr. 82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței, instanta la termenul de judecata din data de 14 decembrie 2016 a ramas in pronuntare pe exceptia inadmisibilitatii contestatiei impotriva minutei Consiliului Concurentei si a acordat termen la data de 1 februarie 2017 pentru continuarea procesului in ceea ce priveste celelalte aspecte deduse judecatii, respectiv contestatia Alro impotriva deciziei de sanctionare.

In urma pronuntarii din data de 21.12.2016, instanta a dispus urmatoarea solutie pe scurt: Admite exceptia inadmisibilitătii cererii de anulare a Minutei de deliberări din data de 24.12.2015 a Plenului Consiliului Concurentei, invocată de pârâtă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21.12.2016.

Mentionam ca informatia privind solutia a fost preluata de pe portalul instantelor de judecata, urmare  postarii acesteia pe site-ul Curtii de Apel Bucuresti in data de 23.12.2016 .

Cu privire la stadiul dosarului mentionat mai sus, Alro S.A. va informa in timp util publicul larg si investitorii.

                                 Presedinte CA

                           Marian Daniel Nastase 

                                     Director General

                                     Gheorghe Dobra