Raport curent ulterior AGA O & AGE A - 21 ianuarie 2020

Mar, 01/21/2020 - 16:49

I. In data de 21 ianuarie 2020 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Racoti Ioana;
 • Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii administrat privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti,care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • SIF Moldova, Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 0,4670 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fond de pensii facultative NN Optim/NN asigurari de viata Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2480 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • SIF Muntenia, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,1375 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fond de pensii facultative NN Activ/NN asigurari de viata Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,1351 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Nastase Marian, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social; 
 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 
 • Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 
 • Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
 • Racoti Ioana, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 69,84 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

 1. Cu un numar de 495.196.957 voturi pentru insemnand 99,33 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba precizarea remuneratiei aferenta administratorilor Societatii pe anul 2019, in sensul ca suma neta de 3.100 Euro/luna aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 634/25.04.2019 reprezinta suma bruta de 5.300 Euro/luna.
 2. Cu un numar de 495.196.957 voturi pentru insemnand 99,33 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
 3. Cu un numar de 495.196.957 voturi pentru insemnand 99,33 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba data de 13 februarie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
 4. Cu un numar de 495.196.957 voturi pentru insemnand 99,33 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba data de 12 februarie 2020 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

 

II. In data de 21 ianuarie 2020 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Racoti Ioana;
 • Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fondul de Pensii administrat privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti,care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • SIF Moldova, Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 0,4670 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fond de pensii facultative NN Optim/NN asigurari de viata Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2480 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • SIF Muntenia, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,1375 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Fond de pensii facultative NN Activ/NN asigurari de viata Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,1351 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Nastase Marian, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social; 
 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 
 • Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 
 • Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
 • Racoti Ioana, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

 

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 69,84 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

 1. Cu un numar de 494.215.236 voturi pentru insemnand 99,13 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 3.333.333 voturi impotriva si 981.721 voturi de abtinere, se aproba contractarea de catre Societate a unei noi facilitati de credit (“Facilitatea de Credit”) in suma de pana la 40.000.000 USD, de la Black Sea Trade and Development Bank, in scopul finantarii, respectiv refinantarii cheltuielilor cu investitiile aferente programului de investitii al Societatii pe anii 2018-2019, precum si aprobarea incheierii de catre Societate a oricaror documente, contracte, acte aditionale aferente tranzactiei sau necesare pentru finalizarea acesteia.
 2. Cu un numar de 494.215.236 voturi pentru insemnand 99,13 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 3.333.333 voturi impotriva si 981.721 voturi de abtinere, se aproba incheierea urmatoarelor contracte de garantie aferente Facilitatii de Credit: a) un contract de ipoteca imobiliara asupra bunurilor imobile principale ale Societatii (care fac si obiectul (a) contractelor de ipoteca imobiliara incheiate cu un sindicat de banci care include, intre altele, Raiffeisen Bank International AG, OTP Bank Romania S.A., Banca Transilvania S.A., Unicredit Bank S.A., Garanti Bank S.A., Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania S.A., Banca de Export Import a Romaniei (Eximbank) S.A. (“Sindicatul de banci”)), din data de 14 decembrie 2015, 16 noiembrie 2017 si 11 ianuarie 2019 si al (b) contractului de ipoteca imobiliara incheiat cu Black Sea Trade and Development Bank in data de 14 decembrie 2015, asa cum aceste contracte de ipoteca imobiliara au fost modificate ulterior) alcatuite din terenuri, cladiri, structuri, constructii, reprezentand amelioratiuni ale terenurilor, orice alte bunuri imobile, si toate dependintele, utilitatile, dispozitivele, activele si echipamentele care sunt imobile prin destinatie si bunuri mobile accesorii bunurilor imobile, dupa cum vor fi agreate cu creditorii si constituirea ipotecilor in baza acestui contract (“Contractul de Ipoteca Imobiliara”) si (b) un contract de ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile detinute de Societate (care fac si obiectul contractelor de ipoteca mobiliara incheiate cu Sindicatul de banci din data de 14 decembrie 2015, 16 noiembrie 2017 si 11 ianuarie 2019, precum si al contractului de ipoteca mobiliara incheiat cu Black Sea Trade and Development Bank in data de 14 decembrie 2015, asa cum aceste contracte de ipoteca mobiliara au fost modificate ulterior), cum ar fi (i) conturile bancare prezente si viitoare deschise de Societate, precum si toate sumele de bani aflate in creditul lor sau cu care sunt creditate la un moment dat aceste conturi bancare, care vor fi agreate cu creditorii, cu exceptia conturilor deschise la Banca de Export Import a Romaniei (Eximbank) S.A. si a anumitor alte conturi; (ii) toate activele mobiliare, prezente si viitoare, ale Societatii cu o valoare individuala mai mare de 10.000 USD; (iii) stocurile de materii prime si produse, prezente si viitoare ale Societatii; (iv) toate drepturile de creanta, prezente si viitoare ale Societatii, cu exceptia creantelor care fac obiectul contractelor de factoring si asupra drepturilor si a despagubirilor din politele de asigurare incheiate in legatura cu bunurile Societatii care fac obiectul garantiilor constituite, si constituirea ipotecilor in baza acestui contract (“Contractul de ipoteca mobiliara”) (Contractul de Ipoteca Imobiliara si Contractul de Ipoteca Mobiliara denumite in continuare impreuna “Contractele de Ipoteca”). Contractele de Ipoteca vor garanta indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Facilitatea de Credit.
 3. Cu un numar de 494.215.236 voturi pentru insemnand 99,13 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 3.333.333 voturi impotriva si 981.721 voturi de abtinere, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii:
  1. sa aprobe formele finale ale, si sa incheie, Contractul privind Facilitatea de Credit si Contractele de Ipoteca, precum si toate si oricare alte documente, contracte, acte aditionale aferente tranzactiei sau necesare pentru finalizarea acesteia, si
  2. sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa semneze impreuna in numele si pe seama Societatii aceste documente.
 4. Cu un numar de 460.962.379 voturi pentru insemnand 92,46 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 37.567.911 voturi impotriva, se aproba un nou Regulament al Comitetului de Audit in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie, ca urmare a revizuirii termenilor Regulamentului de catre Comitetul de Audit.
 5. Cu un numar de 495.196.957 voturi pentru insemnand 99,33 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
 6. Cu un numar de 495.196.957 voturi pentru insemnand 99,33 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba data de 13 februarie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
 7. Cu un numar de 495.196.957 voturi pentru insemnand 99,33 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba data de 12 februarie 2020 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie

Marian Daniel Nastase

Director General

Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL