Raport curent: Tranzacții intragrup ale căror valori cumulate depășesc 50.000 EUR

Lun, 09/17/2018 - 16:10

Eveniment important de raportat:  d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatile VIMETCO EXTRUSION S.R.L., ALUM S.A. (membre ale grupului Alro inregistrat  la A.S.F.) urmatoarele tranzactii, ale caror valori cumulate depasesc  50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului,cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

 

Nr.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)**

Garantii constituite

penalitati stipulate

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Cumparator)

P090318-172  

Act aditional nr.2 la contractul de vanzare cumparare nr. I 2913/2018

Act aditional nr.2 la contractul nr. I 2913/2018 privind stabilirea primei de prelucrare pentru cantitatea de 6.372 Mt. +/- 2% bare de aluminiu, tipul 6060/6063/6005 si 6082

ce se va livra in perioada

iulie-septembrie 2018

 

 

64.549.796*

 

Creanta ALRO Clienti

(cont 411):

64.856.029

 

Datorii  ALRO Furnizori

(cont 401):

130.751

-

 

 

 

 

 

 

Maxim 90 zile

de la livrare

2.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Cumparator)

P090418-180   Contractul de vanzare cumparare nr. I 3050/2019

Contractul nr.

 I  3050/2019 privind livrarea in perioada ianuarie-decembrie 2019 a 24.206 Mt. +/- 2% bare de aluminiu, tipul 6060/6063/6005 si 6082 

 

249.891.749

Creanta ALRO Clienti

(cont 411):

64.856.029

 

Datorii  ALRO Furnizori

(cont 401):

130.751

-

 

 

 

Maxim 90 zile

de la livrare

3.

ALRO S.A.

(Prestator ) – ALUM S.A.

(Beneficiar)

1294/07.09.2018   

Act aditional nr.1 la contractul de prestari servicii nr.40002580/2013

Prelungirea contractului cu 5(cinci) ani, respectiv pana la data de 26.08.2023

2.791.330

Creanta ALRO Clienti

(cont 411/461):

35.061.095

Datorii  ALRO Furnizori

(cont 401):

33.472

-

30 zile de la primirea facturii

 

Nota:

 *aceasta valoare estimativa se regaseste in valoarea contractului raportat  in 01.02.2018.

** datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 31.08.2018.

      

                          Presedinte al Consiliul de Administratie                                         Director General

                                     Marian Daniel Nastase                                                        Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL