Raport curent: Tranzacții intragrup ale căror valori cumulate depășesc 50.000 EUR

Mie, 07/18/2018 - 17:42

Eveniment important de raportat:  d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr.24/2017

 

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatile CONEF GAZ S.R.L., CONEF ENERGY S.R.L. urmatoarele tranzactii, ale caror  valori cumulate depasesc 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului,cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

 

Nr.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a actului juridic

(RON)

Datorii reciproce*

(RON)

Garantii constituite, penalitati stipulate

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Proprietar) – CONEF GAZ S.R.L.

(Chirias)

1014/13.07.2018 - Act aditional nr.6 la contractul de inchiriere nr.1070/2008

Prelungirea valabilitatii contractului pentru o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire ulterioara automata, pe durate succesive de 24 luni, si stabilire chirie lunara

 

 

292.315

 

Creanta Alro:

195.103,08

Dobanda la o rata de 12%/an, calculata lunar

Pana la data de 10 a lunii urmatoare

2.

ALRO S.A.

(Proprietar) – CONEF ENERGY S.R.L.

(Chirias)

1037/17.07.2018 - Act aditional nr.4 la contractul de inchiriere

nr.1071/ 2008

Prelungirea valabilitatii contractului pentru o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire ulterioara automata, pe durate succesive de 24 luni

 

41.191

 

Creanta Alro:

234.168,39

Dobanda la o rata de 12%/an, calculata lunar

Pana la data de 10 a lunii urmatoare

 

*Nota– datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 30.06.2018.

 

                         

                          Presedinte al Consiliul de Administratie                                         Director General

                                    Marian Daniel Nastase                                                        Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL