Raport curent: Tranzacții intragrup ale căror valori cumulate depășesc 50.000 EUR

Vin, 05/25/2018 - 16:34

Va informam prin prezentul Raport curent ca societatea ALRO S.A. a incheiat cu societatile CENTRUL RIVERGATE S.R.L.,  RIVERGATE FIRE S.R.L., VIMETCO TRADING S.R.L., urmatoarele tranzactii ale caror valori cumulate depasesc 50.000 EUR (cursul folosit este 4.6243 RON/EUR; 3.9431 RON/USD cu mentiunea ca valorile calculate nu includ TVA):

 

 

CENTRUL RIVERGATE S.R.L.

 

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoarea  totala estimativa

 (RON)

Creante reciproce

Garantii

Termene si modalitati

de plata

1.

796/25.05.2018

Act aditional nr.16 la contractul

nr.2105/2009 privind cedarea dreptului de folosinta si exploatare, cu titlu gratuit, pe toata durata contractului, a mijloacelor de transport aflate in proprietatea Alro S.A. catre prestator Centrul Rivergate S.R.L., mentionate  in Anexa 6 rev. la Contractul nr.2105/2009- Mijloace fixe auto utilizate de Centrul Rivergate S.R.L. pentru indeplinirea obiectului contractului

-

-

-

-

 

RIVERGATE FIRE S.R.L.

 

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoarea  totala estimativa

 (RON)

Creante reciproce

Garantii

Termene si modalitati de plata

1.

795/25.05.2018

Act aditional nr.2 la contractul

nr.7/2017 privind suplimentarea obiectului contractului, cu cedarea dreptului de folosinta si exploatare, cu titlu gratuit, pe toata durata contractului, a mijloacelor de transport aflate in proprietatea Alro S.A. catre prestator Rivergate Fire S.R.L., mentionate  in Anexa 1 la Contractul nr.7/2017- Mijloace fixe auto utilizate de Rivergate Fire S.R.L. pentru indeplinirea obiectului contractului

-

-

-

-

 

       

VIMETCO TRADING S.R.L.

 

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoarea  totala estimativa

 (RON)

Creante reciproce

Garantii

Termene si modalitati

de plata

1.

797/25.05.2018

Act aditional nr. 4 privind stabilirea suprafetelor inchiriate de catre Alro S.A. catre Vimetco Trading SRL  si prelungirea  pana la 06.05.2023 a valabilitatii contractului de inchiriere din data de 07.05.2008

2.691.787

-

-

Pana in data de 10 a  lunii urmatoare, prin compensare

 

                             Presedinte al Consiliul de Administratie                                          Director General

                                            Marian Daniel Nastase                                                     Gheorghe Dobra