Raport curent: Tranzacție intragrup a cărei valoare cumulată depășește 50.000 EUR

Joi, 05/31/2018 - 17:05

Va informam prin prezentul Raport curent ca societatea ALRO S.A. a incheiat cu societatea CONEF GAZ S.R.L., urmatoarea tranzactie, a carei valoare cumulata depaseste 50.000 EUR (cursul folosit este 4.6399RON/EUR; 3.9958RON/USD cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

 

       CONEF GAZ S.R.L.

 

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoare totala estimativa

(RON)

Creante reciproce

Garantii

Termene si modalitati

de plata

1.

818/31.05.2018

Act aditional nr.17 la contractul nr.114/2010 avand ca obiect prelungirea valabilitatii contractului pana la 30 aprilie 2019, stabilirea pretului si parametrilor tehnici de furnizare a cantitatii de gaze contractata

38.721.592

-

-

Plata in avans cu regularizare pana in data de 15 a lunii urmatoare livrarii

 

                             Presedinte al Consiliul de Administratie                                          Director General

                                          Marian Daniel Nastase                                                       Gheorghe Dobra