Raport curent: Raportul auditorului pentru contractele din semestrul I 2018

Mie, 07/25/2018 - 13:07

Eveniment important de raportat:  

 

 

Societatea  ALRO S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la emiterea raportului auditorului extern al societatii in ceea ce priveste tranzactiile incheiate conform art.82 din Legea nr.24/2017 si raportate in cursul semestrului I 2018. Raportul este atasat prezentului raport curent.

 

                         

                          Presedinte al Consiliul de Administratie                                         Director General

                                      Marian Daniel Nastase                                                       Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL