Raport curent notificare detinere majora Vimetco NV Olanda

Vin, 12/21/2018 - 16:30

Eveniment important de raportat: Notificare detinere majora

Avand in vedere primirea notificarii din partea societatii Vimetco NV Olanda, inregistrata la Alro S.A. sub nr. 5342/21.12.2018, va transmitem prezentul raport curent intocmit in conformitate cu art. 72 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, la care se anexeaza notificarea sus mentionata. 

 

             Presedinte al Consiliului de Administratie                    Director General
                             Marian Daniel Nastase                                Gheorghe Dobra
Hide URL: 
Show URL