Raport curent notificare detinere majora Paval Holding S.R.L.

Joi, 12/20/2018 - 15:50

Eveniment important de raportat: Notificare detinere majora

Avand in vedere primirea notificarii din partea societatii Paval Holding S.R.L. Bacau, inregistrata la Alro S.A. sub nr. 5325/20.12.2018, va transmitem prezentul raport curent intocmit in conformitate cu art. 72 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, la care se anexeaza notificarea sus mentionata.

 

                Presedinte al Consiliului de Administratie                       Director General
                                Marian Daniel Nastase                                   Gheorghe Dobra
Hide URL: 
Show URL