Raport curent intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006 si cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Joi, 04/06/2017 - 08:17

Va informam prin prezentul Raport curent ca societatea ALRO S.A. a incheiat cu societatea CENTRUL RIVERGATE S.R.L., urmatoarea tranzactie, a carei valoare cumulata depaseste 50.000 EUR (cursul folosit este 4.5452RON/EUR; 4.2666 RON/USD cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

       CENTRUL RIVERGATE S.R.L.

 

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoarea  totala (RON)

Creante reciproce

Garantii

Termene si modalitati

de plata

1.

504/05.04.2017

Cumpararea de catre ALRO S.A. a doua autospeciale PSI

second hand

399.523

-

-

Cu OP in termen de 10 zile de la semnarea contractului

 

                         Presedinte al Consiliul de Administratie                                      Director General

                                  Marian Daniel Nastase                                                   Dr. ing. Gheorghe Dobra