Raport curent intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006 si cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Vin, 02/02/2018 - 18:53

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatile VIMETCO EXTRUSION S.R.L., ALUM S.A. (membre ale grupului Alro inregistrat  la A.S.F.) urmatoarele tranzactii, ale caror valori cumulate depasesc  50.000 EUR (cursul folosit este 4,6551RON/EUR ; 3,7443 RON/USD cu mentiunea ca valorile calculate nu includ TVA):

    VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoare totala estimativa (RON)

Creante reciproce

Garantii

Termene si modalitati de plata

1.

183/02.02.2018

Act aditional nr.7 la contractul nr.01/2007 privind prelungirea contractului de  furnizare energie electrica livrata in anul 2018, stabilirea cantitatii de energie electrica contractata, stabilirea pretului de contract estimat, stabilirea modalitatii de facturare si de plata

2.870.769,96

-

-

- in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionata intr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere;

-factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 4 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se semneaza Procesul Verbal prin care se stabilesc datele de masurare

 

 ALUM S.A.

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoare totala estimativa (RON)

Creante reciproce

Garantii

Termene si modalitati de plata

1.

184/02.02.2018

Act aditional nr.23 la contractul nr.02/2006 privind prelungirea contractului de  furnizare energie electrica livrata in anul 2018, stabilirea cantitatii de energie electrica contractata, stabilirea pretului de contract estimat, stabilirea modalitatii de facturare si de plata

29.608.161,29

-

-

- in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionataintr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere;

-factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 9 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se primesc datele de masurare de la Operatorul de Distributie

 

                             Presedinte al Consiliul de Administratie                                         Director General

                                            Marian Daniel Nastase                                                    Gheorghe Dobra