Raport curent intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006 si cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Joi, 11/09/2017 - 17:29

Va informam prin prezentul Raport curent ca societatea ALRO S.A. a incheiat cu societatea Vimetco Management Romania S.R.L., urmatoarele tranzactii, al caror efect cumulat este reducerea obligatiilor totale de plata ale Alro si ale caror valori cumulate depasesc 50.000 EUR (cursul folosit este 4,6198 RON/EUR; 3,9810 RON/USD cu mentiunea ca valorile calculate nu includ TVA):

 

 Vimetco Management Romania S.R.L.

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoare totala estimativa (RON)*

Creante reciproce

Garantii

Termene si modalitati de plata

1.

1625/09.11.2017

Act aditional nr. 10 la contractul de consultanta nr. 4600002904 / 22.10.2008 privind modificarea sumei lunare aferente serviciilor prestate si prelungirea duratei contractului pana la data de 31.12.2018. Partile convin prelungirea automata a contractului cu perioade succesive de 1 (un) an, exceptand cazul in care una dintre Parti comunica in scris celeilalte Parti refuzul sau de a mai continua contractul cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de implinirea fiecarei perioade de 1 (un) an.

14.025.000

-

-

In termen de maxim 5 zile de la inceputul fiecarei luni calendaristice de contract.

2.

1624/09.11.2017

Act aditional nr. 2 la contractul de consultanta  nr. 4600007848 / 21.03.2013 privind incetarea contractului incepand cu data de 01.10.2017

-

-

-

-

Nota

*pentru perioada octombrie-decembrie 2017 valoarea a fost raportata la nivel de 835.000 lei/luna in raportul curent din data de 28.01.2016.

 

                             Presedinte al Consiliul de Administratie                                         Director General

                                         Marian Daniel Nastase                                                       Gheorghe Dobra