Raport curent intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006 si cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Lun, 10/16/2017 - 16:38

Va informam prin prezentul Raport curent ca societatea ALRO S.A. a incheiat cu societatea CONEF GAZ S.R.L., urmatoarea tranzactie, a carei valoare cumulata depaseste 50.000 EUR (cursul folosit este 4.5854RON/EUR; 3.8887 RON/USD cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

CONEF GAZ S.R.L.

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoare totala estimativa (RON)

Creante reciproce

Garantii

Termene si modalitati de plata

1.

1503/16.10.2017

Act aditional nr.16 la contractul nr.114/2010 avand ca obiect modificarea tarifelor de transport conform Ordinului ANRE nr.74/2017

21.887.661

-

-

Plata in avans cu regularizare pana in data de 15 a lunii urmatoare livrarii

 

                             Presedinte al Consiliul de Administratie                                         Director General

                                            Marian Daniel Nastase                                                    Gheorghe Dobra