Raport curent intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006 si cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Joi, 06/29/2017 - 23:46

Va informam prin prezentul Raport curent ca societatea ALRO S.A. a incheiat cu societatea CENTRUL RIVERGATE S.R.L., urmatoarea tranzactie, a carei valoare cumulata depaseste 50.000 EUR (cursul folosit este 4.5563RON/EUR, cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

       CENTRUL RIVERGATE S.R.L.

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoare totala estimativa (RON)

Creante reciproce

Garantii

Termene si modalitati de plata

1.

924/29.06.2017

Act aditional nr.3 la contractul nr.1370/2007 avand ca obiect:

- prelungirea valabilitatii contractului pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire automata, pe perioade consecutive de 5 ani, pana la revocarea expresa sau pana cand partile vor stabili altfel;

-  modificarea chiriei de baza lunare si schimbarea monedei de referinta a tarifelor contractuale

64.353

-

-

Cu OP pana la data de  10 a lunii urmatoare  celei pentru care se percepe chiria

 

                         Presedinte al Consiliul de Administratie                                      Director General

                                  Marian Daniel Nastase                                                Dr. ing. Gheorghe Dobra