Raport curent intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si cu prevederile art. 225 din Legea nr. 297/2004

Joi, 02/23/2017 - 09:41

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatile VIMETCO EXTRUSION S.R.L., ALUM S.A. (membre ale grupului Alro inregistrat  la A.S.F.) urmatoarele tranzactii, ale caror valori cumulate depasesc  50.000 EUR (cursul folosit este 4,5217RON/EUR ; 4,3066 RON/USD cu mentiunea ca valorile calculate nu includ TVA):

    VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

  

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoare totala estimativa

(RON)*

Creante reciproce

Garantii

Termene

si modalitati de plata

1.

224/10.02.2017

 

Act aditional nr.6 la contractul nr.01/2007 privind stabilirea pretului pentru energia electrica livrata in anul 2017

2.608.530

-

-

- in termen de 7 zile calendaristice de la emitere pentru factura in avans ;

- in termen de 15 zile calendaristice de la emitere pentru factura de regularizare


ALUM S.A.

  

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoare totala estimativa

(RON)*

Creante reciproce

Garantii

Termene

si modalitati de plata

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

261/20.02.2017

 

 

Act aditional nr.21 la contractul nr.02/2006 privind stabilirea pretului pentru energia electrica livrata in anul 2017

 

 

 

 

21.906.575

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

- in termen de 7 zile calendaristice de la emitere pentru factura in avans ;

- in termen de 15 zile calendaristice de la emitere pentru factura de regularizare


Nota

*aceasta valoare reprezinta o revizuire a valorii contractului raportat in 31.01.2017

                     Presedinte al Consiliul de Administratie                                         Director General

                                Marian Daniel Nastase                                                 Dr. ing. Gheorghe Dobra