Raport curent intocmit in conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Lun, 04/10/2017 - 19:58

Prin prezentul raport curent va informam despre inregistrarea la Societate, in termenul legal, a propunerii de hotarare a actionarului Vimetco N.V. referitoare la pct. 4 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29 aprilie 2017 prin care se propune distribuirea profitului net aferent anului financiar 2016, in suma de 67.220.024 ron sub forma de dividende, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,09417 ron iar data platii propusa fiind 25 mai 2017.

Propunerea de hotarare formulata de catre actionarul Vimetco N.V. se va posta, de asemenea,  pe internet la adresa: http://www.alro.ro/adunarea-actionarilor-0

          

                Presedintele Consiliului de Administratie                         Director General

                                Marian-Daniel Nastase                                       Gheorghe Dobra