Raport curent: Informare stadiu litigiu privind acțiunea civilă demarată de ALRO împotriva Consiliului Concurenței referitoare la cererea de anulare a deciziei de sancționare nr. 82/2015 emisă de către Consiliul Concurenței

Mie, 10/03/2018 - 11:34

Ref: Raport curent conform art.234 alin.1 lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederile art.99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Eveniment important de raportat:Informare stadiu litigiu privind actiunea civila demarata de ALRO S.A. impotriva Consiliului Concurentei referitoare la cererea de anularea deciziei de sancționare nr.82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței

Societatea Alro S.A. informeaza actionarii si investitorii ca in litigiul promovat de Alro S.A. ce face obiectul dosarului nr.3538/2/2016, avand ca obiect cererea de suspendare a executarii silite a deciziei de sancționare nr. 82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței,Curtea de Apel Bucurestila data de 10 iunie 2016 a dispus respingerea cererii ca neîntemeiată. In urma promovarii recursului, dosarul nr.3538/2/2016 a fost inregistrat la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, iar instanta de judecata a dispus ca prim termen de judecata a recursului data de 14.11.2018.

Mentionam ca aceasta informatie a fost preluata de pe portalul instantelor de judecata, urmare  postarii acesteia pe site-ul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei.

Reamintim faptul ca prin rapoartele anterioare societatea a informat publicul investitor despre primirea deciziei nr. 82 din 24.12.2015 de sancționare a Companiei cu 21.238.718,99 lei, reprezentând un procent de 1,05% din cifra de afaceri realizată în anul 2014, de către Consiliul Concurenței, pentru o presupusă încălcare a legislației concurenței pe piața producerii și comercializării de energie electrică, cat si despre faptul ca societatea va analiza si decide masurile legale, in vederea  exercitarii dreptului de a contesta in instanta decizia de sanctionare.

In termenul legal, Societatea ALRO S.A.a depus trei cereri pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, respectiv o cerere de anulare a Deciziei de sanctionare nr.82/24.12.2015, emisa de Consiliul Concurentei, ce face obiectul dosarului nr.3536/2/2016, o cerere de suspendare a executarii silite a aceleiasi decizii, ce face obiectul dosarului nr.3538/2/2016 si o alta cerere de anulare act administrativ minuta de sanctionare, ce face obiectul dosarului nr.954/2/2016. Societatea a achitat amenda emisa de catre Consiliul Concurentei in termenul legal.

Cu privire la stadiul dosarelor mentionate mai sus, Alro S.A. va informa in timp util publicul larg si investitorii.

 

                  Presedinte al Consiliului de Administratie                                 Director General

                               Marian Daniel Nastase                                                Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL