Raport curent conform art.113 pct.A lit.j) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II

Joi, 03/22/2018 - 11:53

Eveniment important de raportat:Informare stadiu litigiu privind actiunea civila demarata de ALRO S.A. impotriva Consiliului Concurentei referitoare la cererea de anularea deciziei de sancționare nr.82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței

 

In dosarul nr.954/2/2016 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, ce are ca obiect atat cererea de anulare act administrativ minuta de sanctionare, cat si cererea de anulare a deciziei de sancționare nr.82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței, urmare atasarii dosarului nr.3536/2/2016,la termenul de judecata din data de 21 martie 2018 instanta a amânat cauza pentru data de 23 mai 2018, pentru a da posibilitatea expertului judiciar să răspundă la cererile de completare a raportului formulate de ALRO și de Consiliul Concurenței.

 

Cu privire la stadiul dosarelor mentionate mai sus, Alro S.A. va informa in timp util publicul larg si investitorii.

 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                 Director General

            Marian Daniel Nastase                                                     Gheorghe Dobra