Raport curent conform art.113 pct.A lit.j) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emi

Joi, 02/08/2018 - 19:34

Eveniment important de raportat:Informare stadiu litigiu privind actiunea civila demarata de ALRO S.A. impotriva Consiliului Concurentei referitoare la cererea de anularea deciziei de sancționare nr.82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței

In dosarul nr.954/2/2016 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, ce are ca obiect atat cererea de anulare act administrativ minuta de sanctionare, cat si cererea de anulare a deciziei de sancționare nr.82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței, urmare atasarii dosarului nr.3536/2/2016,la termenul de judecata din data de 07 februarie 2018 instanta a amanat cauza pentru ca partile sa ia cunostinta de raportul de expertiză.

Urmatorul termen de judecata a fost fixat pentru data de 21 martie 2018.

Reamintim faptul ca prin rapoartele anterioare societatea a informat publicul investitor despre primirea deciziei nr. 82 din 24.12.2015 de sancționare a Companiei cu 21.238.718,99 lei, reprezentând un procent de 1,05% din cifra de afaceri realizată în anul 2014, de către Consiliul Concurenței, pentru o presupusă încălcare a legislației concurenței pe piața producerii și comercializării de energie electrică, cat si despre faptul ca societatea va analiza si decide masurile legale, in vederea  exercitarii dreptului de a contesta in instanta decizia de sanctionare.

In termenul legal, Societatea ALRO S.A.a depus trei cereri pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, respectiv o cerere de anulare a Deciziei de sanctionare nr.82/24.12.2015, emisa de Consiliul Concurentei, ce face obiectul dosarului nr.3536/2/2016, o cerere de suspendare a executarii silite a aceleiasi decizii, ce face obiectul dosarului nr.3538/2/2016 si o alta cerere de anulare act administrativ minuta de sanctionare, ce face obiectul dosarului nr.954/2/2016. Societatea a achitat amenda emisa de catre Consiliul Concurentei in termenul legal.

Cu privire la stadiul dosarelor mentionate mai sus, Alro S.A. va informa in timp util publicul larg si investitorii.

 

 

               Presedinte al Consiliului de Administratie                                 Director General

                        Marian Daniel Nastase                                                     Gheorghe Dobra