Raport curent conform art.113 pct.A lit.j) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emi

Joi, 02/01/2018 - 18:20

Eveniment important de raportat:

Informare privind actiunea civila demarata de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. impotriva Alro S.A. referitoare la pretenţii materiale ale producătorului de energie electrică, reprezentând pretinse beneficii nerealizate din contractul bilateral cu Alro.

Societatea Alro S.A. informeaza actionarii si investitorii ca in litigiul promovat de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. impotriva Alro S.A. ce face obiectul dosarului nr.13264/3/2015 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, in urma apelului promovat de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., la termenul de judecata din data de 26 septembrie 2017,  instanta a ramas in pronuntare, iar in urma deliberarii a respins apelul ca nefondat.

Potrivit informatiilor obtinute de pe portalul instantelor - Curtea de Apel Bucuresti, rezulta ca solutia acestei instante a fost atacata cu recurs de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., iar la data de 31.01.2018 societatea Alro S.A. a primit de la  Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, recursul promovat de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Avand in vedere ca aceasta cauza se afla in procedura de filtru,  urmeaza ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei,  sa stabileasca primul termen de judecatain vederea solutionarii recursului declarat de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Cu privire la stadiul dosarului  mentionat mai sus, Alro S.A. va informa in timp util publicul larg si investitorii.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                 Director General

            Marian Daniel Nastase                                                     Gheorghe Dobra