Raport curent conform art.113 pct.A lit.j) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II

Mar, 06/06/2017 - 08:29

Evenimente importante de raportat: Informare stadiu litigiu privind actiunea civila demarata de ALRO S.A. impotriva Consiliului Concurentei referitoare la cererea de anularea deciziei de sancționare nr. 82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței

In dosarul nr.954/2/2016 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, ce are ca obiect atat cererea de anulare act administrativ minuta de sanctionare, cat si cererea de anulare a deciziei de sancționare nr. 82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței, urmare atasarii dosarului nr. 3536/2/2016, s-au discutat si s-au incuviintat anumite probatorii solicitate de catre parti.

In ceea ce priveste cererea Alro privind solicitarea unui punct de vedere din partea Comisiei Europene, instanta a respins aceasta cerere.

La termenul de judecata din data de 31 mai 2017, instanta a dispus amanarea cauzei, ca urmare a nedepunerii la dosar a raportului de expertiza tehnica. Instanta  a dispus revenirea cu o adresa catre expert, in vederea efectuarii lucrarii.

Urmatorul termen de judecata a fost fixat pentru data de 13 septembrie 2017

Cu privire la stadiul dosarului  mentionat mai sus, Alro S.A. va informa in timp util publicul larg si investitorii.

                                                     Presedinte CA                                                              Director General

                                               Marian Daniel Nastase                                                     Gheorghe Dobra