Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

Joi, 02/14/2019 - 12:42

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatile VIMETCO EXTRUSION S.R.L., ALUM S.A. (membre ale grupului Alro inregistrat la A.S.F.) urmatoarele tranzactii, ale caror valori cumulate depasesc 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului, cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

 

Nr.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)**

Garantii constituite

penalitati stipulate

 

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Furnizor ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Consumator)

66/16.01.2019

Act aditional nr.8 la contractul de furnizare energie electrica nr.01/2007

Prelungirea contractului de furnizare energie electrica livrata in anul 2019, stabilirea cantitatii de energie electrica contractata

3.211.488

Creanta ALRO

67.228.622

 

Datorii ALRO

105.036

-

- in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionata intr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere;

- factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 4 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se semneaza Procesul Verbal prin care se stabilesc datele de masurare

2.

ALRO S.A.

(Prestator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Beneficiar)

145/07.02.2019

Act aditional nr.3 la contractul de prestari servicii nr.40003531/2016

Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2019 si stabilirea pretului prestatiei

2.325.308

Creanta ALRO

67.228.622

 

Datorii ALRO

105.036

-

Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii

3.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Cumparator)

146/07.02.2019

Act aditional nr.4 la contractul de furnizare apa potabila, industriala si dedurizata nr.40003072/2015

Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2019 si stabilirea preturilor de furnizare apa potabila, industriala si dedurizata

68.290

Creanta ALRO

67.228.622

 

Datorii ALRO

105.036

-

Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii

4.

ALRO S.A.

(Locator) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Locatar)

147/07.02.2019

Act aditional nr.17 la contractul de inchiriere nr.2347/2006

Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2019 , stabilirea costurilor la utilitati aferente anului 2019 si stabilirea obligatiilor privind apararea impotriva incendiilor

190.944

Creanta ALRO

67.228.622

 

Datorii ALRO

105.036

-

Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii

5.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Cumparator)

P021119-304

Act aditional nr.1 la contractul de vanzare cumparare nr.

I 3050/2019

Livrarea in perioada ianuarie-decembrie 2019 a 24.430 Mt. +/- 2% bare de aluminiu, tipul 6060/6063/6005 si 6082, stabilirea primei de prelucrare pentru livrarile din Q1/2019

 

235.440.867*

Creanta ALRO

67.228.622

 

Datorii ALRO

105.036

-

 

 

Maxim 90 zile de la livrare

6.

ALRO S.A.

(Prestator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Beneficiar)

158/12.02.2019

Act aditional nr.12 la contractul de prestari servicii nr.E1153bis/2006

Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2019 si stabilirea pretului de procesare

6.885.360

Creanta ALRO

67.228.622

 

Datorii ALRO

105.036

-

Cu OP in termen de 30 zile de la data facturii

7.

ALRO S.A.

(Cumparator) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Vanzator)

162/12.02.2019

Act aditional nr.5 la contractul de vanzare deseuri nepericuloase nr.4600008580

/2013

Prelungirea contractului pana la data de 31.12.2019 si stabilirea cantitatii estimata de deseuri:

260 tone +/- 10%

1.522.535

Creanta ALRO

67.228.622

 

Datorii ALRO

105.036

-

90 zile de la emiterea facturii

si compensare

8.

ALRO S.A.

(Furnizor ) – ALUM S.A.

(Consumator)

90/22.01.2019

Act aditional nr.24 la contractul de furnizare energie electrica nr.02/2006

Prelungirea contractului de furnizare energie electrica livrata in anul 2019, stabilirea cantitatii de energie electrica contractata

27.595.413

Creanta ALRO

16.361.693

 

Datorii ALRO

18.561

-

- in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionata intr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere;

- factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 9 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se primesc datele de masurare de la Operatorul de Distributie

 

Nota :

*aceasta valoare estimativa inlocuieste valoarea contractului raportat in 17.09.2018.

** datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 31.01.2019.

 

                                          Presedinte al Consiliul de Administratie                   Director General

                                                        Marian Daniel Nastase                                   Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL