Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

Mar, 12/31/2019 - 12:48

 

Eveniment important de raportat: d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea CONEF GAZ S.R.L., urmatoarea tranzactie a carei valoare cumulata depaseste 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului, cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

Nr.crt.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului

act juridic

Valoarea totala a

actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)

Garantii constituite,

penalitati stipulate

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Cumparator) –

CONEF GAZ S.R.L.

(Vanzator)

1157/30.12.2019

Act aditional nr. 21 la contractul de vanzare gaze naturale nr.114/2010

Stabilirea pretului contractual pentru perioada de livrare cuprinsa in intervalul 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020

36.275.200*

 

-

 

-

 

Plata in avans cu regularizare pana in data de 15 a lunii urmatoare livrarii

Nota:

* Aceasta valoare se regaseste in valoarea actului aditional nr. 20 la contractul nr.114/2010, raportat in 17.10.2019.

 

                          Presedinte al Consiliului de Administratie                        Director General

                                      Marian Daniel Nastase                                         Gheorghe Dobra

 

Hide URL: 
Show URL