Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

Lun, 12/17/2018 - 13:49

Eveniment important de raportat: d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea VIMETCO TRADING S.R.L. urmatoarea tranzactie a carei valoare cumulata depaseste 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului,cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

 

Nr.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)**

Garantii constituite

penalitati stipulate

 

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Locator) – VIMETCO TRADING S.R.L.

(Locatar)

1772/14.12.2018

Act aditional nr.5 la contractul de inchiriere din data de 07.05.2008

Actualizarea chiriei si suprafetelor inchiriate de catre Alro S.A. catre Vimetco Trading S.R.L. 

2.298.452,04*

 

Creanta ALRO

-

Datorii  ALRO

2.826.127

-

 

 

Pana in data de 10 ale  lunii urmatoare


Nota
:

*aceasta valoare estimata este inclusa in valoarea raportata in data de 25.05.2018.

* * datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 30.11.2018.

        

                          Presedinte al Consiliul de Administratie                                     Director General

                                          Marian Daniel Nastase                                                   Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL