Raport curent 15 mai 2019: Informare stadiu litigiu ALRO - Consiliului Concurentei

Mie, 05/15/2019 - 13:45

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara Nr. 31/15.05.2019

         Bursa de Valori Bucureşti

 

Data raportului: 15 mai 2019

Denumirea emitentului: ALRO S.A.

Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt

Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/8/1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991

Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98

Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Premium (simbol de piata: ALR)

 

Ref: Raport curent conform art. 234 alin.1 lit.l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederile art.99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

 

Eveniment important de raportat: Informare stadiu litigiu privind actiunea civila demarata de ALRO S.A. impotriva Consiliului Concurentei referitoare la cererea de anulare a deciziei de sancționare nr. 82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței

 

In dosarul nr.954/2/2016 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, ce are ca obiect atat cererea de anulare act administrativ minuta de sanctionare, cat si cererea de anulare a deciziei de sancționare nr.82/2015 emisa de către Consiliul Concurenței, urmare atasarii dosarului nr.3536/2/2016, instanta a amanat cauza la data de 13 mai 2019, pentru a se pronunta asupra cererii de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene formulata de reclamanta.

Conform informatiei preluate de pe portalul instantelor, instanta a amanat din nou pronunţarea asupra cererii de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene la data de 20 mai 2019, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 

Cu privire la stadiul dosarelor mentionate mai sus, Alro S.A. va informa in timp util publicul larg si investitorii.

 

 

                        Presedinte al Consiliului de Administratie                                 Director General

                                           Marian Daniel Nastase                                                Gheorghe Dobra

 

Hide URL: 
Show URL