Raport curent întocmit conform prevederilor art. 113 pct. A, lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Vin, 03/23/2018 - 17:19

I. In data de 23 martie 2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Elena Iacob;

 • Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Hanwha Eastern Europe Equity Fund-Master Fund-Korea, care deţine acţiuni reprezentând 0,0652 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • KB EURO Convergence Fund-Korea, care deţine acţiuni reprezentând 0,0302 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

 • Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 94,4963 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

 1. Cu un numar de 601.610.428 voturi pentru insemnand 89,1941 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 124 voturi de abtinere, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator d-na. Svetlana Pinzari, pentru un mandat valabil de la 23.03.2018 pana la 19.12.2018.

 2. Cu un numar de 674.495.142 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 124 voturi de abtinere, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 3. Cu un numar de 674.495.266 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 17 aprilie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 4. Cu un numar de 674.495.266 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 16 aprilie 2018 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.).

II. In data de 23 martie 2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Elena Iacob;

 • Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Hanwha Eastern Europe Equity Fund-Master Fund-Korea, care deţine acţiuni reprezentând 0,0652 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • KB EURO Convergence Fund-Korea, care deţine acţiuni reprezentând 0,0302 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

 • Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 94,4963 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

 1. Cu un numar de 674.495.266 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii unui membru al Consiliului de Administratie, astfel:

“(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

·   Marian-Daniel Nastase - nascut in Bucuresti, Romania, in data de 13.05.1972, cu domiciliul in jud. Ilfov, orasul Voluntari, Str. Drumul Potcoavei nr. 5, cetatean roman, CNP 1720513470039 - Presedinte;

·    Serghei Gheorghe – nascut in Bratlav Nemirovo – Ucraina, la data de 20.05.1960, cu domiciliul in Bucuresti, Bld. Libertatii, nr. 18, bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 5, cetatean roman, CNP 1600520400171 – Vicepresedinte;

·    Gheorghe Dobra - nascut la Oinacu, sat Branistea, jud. Giurgiu, Romania, in data de 25.02.1959, cu domiciliul in Slatina, Str. Panselelor nr. 40, jud. Olt, cetatean roman, CNP 1590225284389 – membru;

·    Pavel Machitski - nascut in Irkutsk, Federatia Rusa, la data de 04.01.1983, legitimat cu pasaport tip P, nr. 53 1233404, emis la data de 16.12.2016 si valabil pana la data de 16.12.2026, cetatean rus - membru;

·    Adrian Manaicu – nascut la Pitesti la data de 10.09.1964, cu domiciliul in Bucuresti, str. Visana, nr. 5, bl. 43, sc. B, et. 2, ap. 54, sector 4, cetatean roman, CNP 1640910400202 – membru;

·    Aleksandr Barabanov - nascut in Balashiha (regiunea Moscova), la data de 8 mai 1979, cu domiciliul in Balashiha, regiunea Moscova, Str. 40 Let Pobedi, nr. 13, ap. 10, Rusia, 143905, cetatean rus, identificat cu pasaport tip P, nr. 750548838 - membru;            

·    Svetlana Pinzari - nascuta in Zaicani, Republica Moldova, la data de 02.07.1961, cu domiciliul in Bucuresti, str. Matei Basarab, nr. 108, bl. 74, sc. A, ap. 33, sector 3, cetatean roman, CNP 2610702400974, membru.

 1. Cu un numar de 601.610.552 voturi pentru insemnand 89,1941 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva, se aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii in sensul introducerii unui nou articol, dupa articolul 16 si renumerotarea in consecinta a celorlalte articole ale Actului constitutiv.

Articolul nou introdus va avea urmatorul continut:

„Articolul 17. Comitetul de audit

 1. Societatea va constitui un comitet de audit format din trei membri, numiti de catre Adunarea generala extraordinara. Acesta va fi format dintr-un membru neexecutiv independent al Consiliului de administratie si doi membri, dintre care cel putin unul trebuie sa fie independent de societate.

 2. Comitetul de audit va avea calificarile prevazute de lege in domeniul in care isi desfasoara activitatea societatea, iar cel putin un membru al comitetului de audit va detine competente si experienta corespunzatoare in domeniul contabilitatii si auditului statutar, dovedite prin documente de calificare.

 3.  Comitetul de audit va avea atributii cu privire la asigurarea monitorizarii procesului de raportare financiara, a sistemului de gestiune a riscului societatii si a eficacitatii sistemului de control intern, efectuand o evaluare anuala a acestuia, inclusiv a procedurilor de audit intern si extern, precum si alte atributii prevazute de legislatia si standardele aplicabile. Responsabilitatile si regulile privind functionarea si componenta comitetului de audit vor fi stabilite si detaliate in regulamentul de organizare si functionare a comitetului.”

 1. Cu un numar de 601.610.552 voturi pentru insemnand 89,1941 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva, se aproba alegerea d-lui Adrian Manaicu, ca membru al Comitetului de Audit pentru un mandat de 4 ani de la data numirii.

 2. Cu un numar de 673.814.174 voturi impotriva insemnand 99,8990 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 680.968 voturi pentru si 124 voturi de abtinere, se respinge alegerea d-nei Magdalena-Luminita Manea, ca membru al Comitetului de Audit.

 3. Cu un numar de 601.610.428 voturi pentru insemnand 89,1941 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.838 voturi impotriva, se aproba alegerea d-lui Serghei Catrinescu, ca membru al Comitetului de Audit pentru un mandat de 4 ani de la data numirii.

 4. Cu un numar de 601.610.428 voturi pentru insemnand 89,1941 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.838 voturi impotriva, se aproba ca remuneratia membrilor Comitetului de audit sa fie in cuantum de 3.000 Euro brut/luna pentru fiecare membru al Comitetului, platibili in lei.

 5. Cu un numar de 601.610.428 voturi pentru insemnand 89,1941 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.838 voturi impotriva, se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Audit.

 6. Cu un numar de 601.610.552 voturi pentru insemnand 89,1941 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva, se aproba noul Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie.

 7. Cu un numar de 674.495.266 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 8. Cu un numar de 674.495.266 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 17 aprilie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 9. Cu un numar de 674.495.266 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 16 aprilie 2018 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.).

 

Presedinte al Consiliului de Administratie

Marian Daniel Nastase

Director General

Gheorghe Dobra