Raport curent întocmit conform prevederilor art. 113 pct. A, lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Vin, 02/02/2018 - 18:36

I. In data de 02 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Elena Iacob;
 • Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Hanwha Eastern Europe Equity Fund-Master Fund-Korea, care deţine acţiuni reprezentând 0,0652 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • KB EURO Convergence Fund-Korea, care deţine acţiuni reprezentând 0,0302 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 • Lupu Sever care deţine acţiuni reprezentând 0,0143 % din capitalul social; 
 • Badescu Mugurel, care deţine acţiuni reprezentând 0,0090 % din capitalul social, reprezentat de catre Capcanaru Anton Laurentiu,
 • Ionescu Emil Dragos, care deţine acţiuni reprezentând 0,0057 % din capitalul social; 
 • Popa George Daniel, care deţine acţiuni reprezentând 0,0056 % din capitalul social; 
 • Chis Vasile Marius, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0039 % din capitalul social; 
 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 
 • Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 94,5348% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un numar de 674.769.620 voturi pentru insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, avand urmatorii indicatori financiari principali:

- Venituri din vanzari :           662.952 mii USD

- Costul vanzarilor :                554.674 mii USD

- EBIT :                                    71.623 mii USD

- Profit :                                     42.870 mii USD

2. Cu un numar de 674.769.620 voturi pentru insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Planul de investitii pentru anul 2018, care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 60.999.000USD.

3. Cu un numar de 674.769.620 voturi pentru insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

4. Cu un numar de 674.769.620 voturi pentru insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 23 februarie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

5. Cu un numar de 674.769.620 voturi pentru insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 22 februarie 2018 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.).

 

         Presedinte al Consiliului de Administratie                       Director General

                      Marian Daniel Nastase                                          Gheorghe Dobra